Blue Flower

Up

Документи по проекти

 „Клуб по тенис и плуване” гр.Кюстендил е изпълнител по договор за финансово подпомагане № 23-00-82/19.12.2013г., по силата който Министерство на младежта и спорта предоставя средства за осъществяване на изготвения от клуба проект за модернизация на базата спортен комплекс „Осогово” гр.Кюстендил чрез ремонт на двете тенис игрища.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
ЗАПОВЕД 1 - гр.Кюстендил 17.02.2014 г.
УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Количествено-стойностна сметка
Проект на договор
Образец - 1
Образец - 2
Образец - 3
Образец - 4
Образец - 5
Образец - 6
Пълен комплект по обществената поръчка
 
 
Powered by Phoca Download